Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜİK’in 5 yıllık programı hazır

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Program, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkelerle standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5’er yıllık dönemler için hazırlanıyor.

Disiplinli bir istatistik yönetimine geçerek, disiplinli bir istatistik üretim süreci oluşturmayı amaçlayan programla, 2022-2026 döneminde veri entegrasyonunun güçlendirilmesi, dijitalleşme, erişilebilirlik ve alternatif veri kaynaklarının kullanılmasında ilerleme sağlanması hedeflendi.

Bu dönemde uluslararası kurum ve kuruluşlara veri gönderiminde uluslararası veri gönderim sistemi aracılığıyla kontrolün artırılması ve uluslararası düzeyde eksik olan Türkiye verilerinin RİP Çalışma Grupları tarafından tespit edilerek gönderiminin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması planlandı.

Program, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından hangi sıklıkla derleneceği ve yayınlanacağıyla ilgili bilgilerin yanı sıra program döneminde üretilmesi planlanan istatistikler ve yapılacak yeni çalışmalara ilişkin bilgileri de içeriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir